آزمایشگاه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند
آزمایشگاه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند
انجام آزمون‌های سازگاری الکترومغناطیسی محصولات الکتریکی و الکترونیکی، معیار مصرف انرژی، ایمنی تجهیزات فناوری اطلاعات و کیفیت عملکرد سیستم‌های نظارت تصویری
مشاوره و طراحی سیستم‌های امنیتی و حفاظتی
مشاوره و طراحی سیستم‌های امنیتی و حفاظتی
انجام پروژه‌های تحقیقاتی
انجام پروژه‌های تحقیقاتی
اولین مرجع آزمون معیار مصرف انرژی در ماینرها
اولین مرجع آزمون معیار مصرف انرژی در ماینرها
آزمایشگاه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با صدور گواهینامه تایید صلاحیت از سوی مرکز تایید صلاحیت ایران به عنوان اولین مرجع آزمون معیار مصرف انرژی در ماینرها معرفی شد.
آزمایشگاه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در سال ١٣٩١ با هدف کمک به تسهیل تجارت بین‌المللی و حفاظت سرمایه‌های ملی از دیدگاه پدافند غیر عامل و بهبود ایمنی و کیفیت محصولاتی که در زندگی با آن ها مواجه هستیم و با حمایت اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیکی و حفاظتی تهران، تاسیس گردید. در این آزمایشگاه آزمون‌های تأیید کیفیت تجهیزات فناوری اطلاعات انجام می‌پذیرد.

--------------- « آزمایشگاه‌های همکار » ---------------

آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد استان تهران

دارای گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد استان تهران در زمینه آزمون‌های ایمنی، سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) و تعیین معیار مصرف انرژی تجهیزات فناوری اطلاعات

1

آزمایشگاه همکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران

دارای گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران در زمینه آزمون‌های ایمنی و سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات
2

آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

۳

آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

۴

آزمایشگاه همکار شرکت‌های بازرسی

۵

--------------- « گواهینامه‌ها» ---------------

گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025

دارای گواهینامه استاندارد ١٧٠٢٥ ISO/IEC ازمرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در زمینه آزمون‌های ایمنی تجهیزات فناوری اطلاعات، سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) و تعیین معیار مصرف انرژی
۱

گواهینامه تأیید صلاحیت ارائه خدمات از سازمان پدافند غیرعامل

دارای گواهینامه صلاحیت ارائه خدمات در حوزه سخت افزار الکترواپتیک از سازمان پدافند غیرعامل
۲

آماده عقد قرارداد جهت دریافت استاندارد تشویقی برای تولیدکنندگان داخلی

۳

آماده عقد قرارداد جهت استانداردسازی محصولات

۴

آزمایشگاه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در سال ١٣٩١ با هدف کمک به تسهیل تجارت بین‌المللی و حفاظت سرمایه‌های ملی از دیدگاه پدافند غیر عامل و بهبود ایمنی و کیفیت محصولاتی که در زندگی با آن ها مواجه هستیم و با حمایت اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیکی و حفاظتی تهران، تاسیس گردید. در این آزمایشگاه آزمون‌های تأیید کیفیت تجهیزات فناوری اطلاعات انجام می‌پذیرد.

 

آزمایشگاه‌های همکار:

  • آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد استان تهران
  • آزمایشگاه همکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران
  • آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
  • آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
  • آزمایشگاه همکار شرکت‌های بازرسی
 
گواهینامه‌ها:
  • گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025
  • گواهینامه تأیید صلاحیت ارائه خدمات از سازمان پدافند غیرعامل
  • آماده عقد قرارداد جهت دریافت استاندارد تشویقی برای تولیدکنندگان داخلی
  • آماده عقد قرارداد جهت استانداردسازی محصولات


آخرین اخبار

امضای تفاهم‌نامه همکاری در جلسه با مدیر کل استاندارد استان تهران

امضای تفاهم‌نامه همکاری در جلسه با مدیر کل استاندارد استان تهران

مهندس عباس نوری مدیر کل اداره استاندارد استان تهران در جلسه امضاء تفاهم نامه همکاری و ایجاد دفتر استانداردسازی در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، بر اصلاح رویه دریافت تاییدیه استاندارد در گمرکات کشور، برای ...