تقدیر از جهادگران نمونه جهاد دانشگاهی

همزمان با سی‌وسومین سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی، جهادگران نمونه جهاد دانشگاهی معرفی و تقدیر شدند.
در این مراسم از حمیدرضا عابدی (مدیر مرکز خدمات تخصصی پدافند غیرعامل صنعتی شریف) به عنوان جهادگر نمونه جهاد دانشگاهی تقدیر به عمل آمد.

برای انتخاب جهادگران نمونه فرم‌های تهیه شده در دفتر مرکزی به واحدها، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های جهاد دانشگاهی ارسال شد که در نهایت ۵۷ واحد اسامی منتخب خود را به دفتر مرکزی اعلام کردند.
از میان ۳۱۳ نفر منتخب اولیه بخش‌های مختلف پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، اشتغال و دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، در نهایت ۳۵ نفر جهادگر نمونه، ۲۰ نفر جهادگر برگزیده، پنج نفر ایثارگر برگزیده و پنج نفر از روسای برگزیده‌ی واحدهای تابعه انتخاب شدند.

تاریخ خبر: 1392/05/17