آزمایشگاه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در سال ١٣٩١ با هدف کمک به تسهیل تجارت بین‌المللی و حفاظت سرمایه‌های ملی از دیدگاه پدافند غیر عامل و بهبود ایمنی و کیفیت محصولاتی که در زندگی با آن ها مواجه هستیم و با حمایت اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیکی و حفاظتی تهران، تاسیس گردید. در این آزمایشگاه آزمون‌های تأیید کیفیت تجهیزات فناوری اطلاعات انجام می‌پذیرد.

آزمایشگاه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در سال ١٣٩١ با هدف کمک به تسهیل تجارت بین‌المللی و حفاظت سرمایه‌های ملی از دیدگاه پدافند غیر عامل و بهبود ایمنی و کیفیت محصولاتی که در زندگی با آن ها مواجه هستیم و با حمایت اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیکی و حفاظتی تهران، تاسیس گردید. در این آزمایشگاه آزمون‌های تأیید کیفیت تجهیزات فناوری اطلاعات انجام می‌پذیرد.


دامنه آزمون

ایمنی تجهیزات فناوری اطلاعات

IEC 60950-1 (INSO 5233-1)

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)

IEC 61000-4-2 (INSO 7260-4-2)
IEC 61000-4-4 (INSO 7260-4-4)
IEC 61000-4-5 (INSO 7260-4-5)
IEC 61000-4-11 (INSO 7260-4-11)
IEC 61000-3-2 (INSO 7260-3-2)
IEC 61000-3-3 (INSO 7260-3-3)

معیار مصرف انرژی

INSO 10641-1
INSO 10641-2
INSO 10641-3
INSO 10641-4
INSO 22800

کیفیت عملکرد سیستم‌های نظارت تصویری (دوربین‌های مدار بسته)

Abedi
حمیدرضا عابدی مدیریت آزمایشگاه

” تدابیر کارساز در باب پدافند غیرعامل را عملی کنید.”      مقام معظم رهبری

با عنایت به این فرمایش مقام معظم رهبری، این آزمایشگاه با تکیه بر توان تخصصی و فرهنگ جهادی اعضاء توانمند، توسعه و کمک به رفع نیاز‌های کشور در راستای پیگیری و کاهش صدمات (پدافند غیر عامل) را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.