« آزمون معیار مصرف انرژی »

رایانه‌ها

INSO 10641-1

صفحه‌های نمایش

INSO 10641-2

تجهیزات تصویرپردازی

INSO 10641-4

منابع تغذیه خارجی تک ولتاژ AC-DC و AC-AC

INSO 10641-3

تجهیزات استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینرها)

INSO 22800