آزمون سازگاری الکترومغناطیسی

آزمون سازگاری الکترومغناطیسی
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) چیست؟

تمامی تجهیزات الکترونیکی، امواج الکترومغناطیسی از خود منتشر می­‌کنند. آزمون­‌های سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، توانایی عملکردی تجهیزات در میدان­‌های مغناطیسی خودشان را بررسی می­‌کند. هم‌چنین این آزمون‌­ها تصدیق می­‌کند که تجهیز تحت تست اختلال قابل توجهی به تجهیزات اطراف خود وارد نکند. در واقع، سازگاری الکترومغناطیسی تاثیر متقابل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی با محیط الکترومغناطیسی خودشان و تجهیزات دیگر را به آزمون و آزمایش می‌­گذارد.

سازگاری الکترومغناطیس در دو بعد مورد بحث و بررسی قرار می­‌گیرد:
مصونیت (EMS):

این آزمون­‌ها عملکرد تجهیز را در معرض نویز الکترومغناطیسی و دیگر اختلالات بررسی می­‌کند. هدف از این آزمون­­‌ها این است که از عملکرد مطلوب دستگاه هنگام استفاده در محیط عملیاتی خودش، اطمینان حاصل کنیم.

تداخلی (EMI):

این آزمون‌­ها مقدار نویز الکترومغناطیسی تولیدی به وسیله دستگاه در شرایط عملیاتی عادی را اندازه‌گیری می­‌کند. هدف از اجرای این آزمون‌­ها این است که میدا‌ن‌های منتشر شده از دستگاه از حدود مشخص شده پایین­‌تر باشد. به علاوه این تست‌­ها به ما این اطمینان را می­‌دهد که تجهیز تحت آزمون تداخل آسیب زننده‌­ای روی سایر دستگاه­‌ها در محیط عملیاتی مورد انتظار ایجاد نمی‌­کند.

چرا آزمون­‌های سازگاری الکترومغناطیسی را اجرا می­‌کنیم؟

سازگاری الکترومغناطیسی در جهت کمینه شدن احتمال تداخل میدان‌های رسانشی و تابشی تولید شده به وسیله‌ی دستگاه تحت تست با دستگاه‌های الکترونیکی مجاور، به ما کمک می‌کند. بنابراین قبولی در آزمون‌های سازگاری الکترومغناطیسی به ما این نکته را گوشزد می‌کند که تجهیز تحت آزمون با اعمال اختلالات و نویز الکترومغناطیسی عملکرد مورد انتظار خود را حفظ می‌کند و میدان‌های تولیدی دستگاه ما در حدود مطلوبی است. بنابراین آزمون‌های سازگاری الکترومغناطیسی تاثیرات متقابل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی را شبیه‌سازی می‌کند و در شناسایی تداخل‌های مضر و مخرب به ما کمک می‌کند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.